Witaj Nieznajomy. Zaloguj się lub Zarejestruj

Produktów szt. Wartość

PRZEJDŹ DO KASY vrozwiń

infolinia 801 000 598 email sklep@sztucer.pl

produkt miesiąca

Regulamin Klubu Sztucera

I. Regulamin programu:

1) Organizatorem programu „Karty Stałego Klienta” jest firma F.H.U. „VIK MAR” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Majakowskiego 37

2) Regulamin zawiera zasady przyznawania i użytkowania Karty Stałego Klienta.

3) Treść regulaminu dostępna jest w sieci na stronie internetowej www.sztucer.pl, a także w sklepie stacjonarnym.

II. Postanowienia ogólne:

1) Uczestnik przystępuje do programu ”Karta Stałego Klienta” dobrowolnie.

2) Akceptacja niniejszego regulaminu odbywa się poprzez złożenie podpisu na Formularzu Zgłoszeniowym w sklepie stacjonarnym lub akceptację regulaminu w sklepie internetowym.

3) Otrzymanie karty, a także udział w programie Karta Stałego Klienta jest bezpłatna.

4) Karta upoważnia do zniżek: 5% i 10% oraz do brania udziału w specjalnych programach i promocjach organizowanych przez firmę F.H.U. „VIK MAR”.

5) Właściciel Karty wyraża zgodę podpisując formularz danych osobowych na otrzymywanie informacji o promocjach.

III. Warunki otrzymania karty:

1) Kartę otrzymuje osoba pełnoletnia, która:

a) dokona zakupów od dnia 01.08.2013 przekraczającą w sumie kwotę:

- 400 zł dla Karty Srebrnej
-
2000 zł dla Karty Złotej

b) wypełni formularz zgłoszeniowy i wyrażi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz gromadzenie ich w bazie stałych Klientów Organizatora i systematyzowanie w celach operacyjnych i marketingowych.

c) zaakceptuje regulamin sklepu i wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz gromadzenie ich w bazie stałych Klientów Organizatora i systematyzowanie w celach operacyjnych i marketingowych.

3) Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy podaje dane w sposób pełny, czytelny i zgodny z prawdą (zgłoszenia niepełne, niepodpisane nie będą uwzględniane).

4) Karta wydawana jest w sklepie stacjonarnym lub przez dokonanie zakupu przez sklep internetowy (wybrana forma dostarczenia zakupionego towaru).

IV. Karta Stałego Klienta.

1) Karta posiada indywidualny numer, który jest przypisany do jej użytkownika i stanowi podstawę jego identyfikacji .

2) Karta ta nie jest zbywalna.

3) Karta jest własnością firmy F.H.U. „VIK MAR” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Majakowskiego 37.

4) W razie zgubienia lub zniszczenia karta nie podlega wymianie.

5) Karta Stałego Klienta ważna jest bezterminowo.

6) W przypadku naruszenia umowy przez posiadacza, „Karty Stałego Klienta” może ona zostać zablokowana, a zawarta umowa może zostać uznana za rozwiązaną.

7) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie bez podania przyczyny o czym Uczestnik zostanie poinformowany poprzez informację umieszczoną na stronie internetowej www.sztucer.pl.

V. Rabaty Karty Stałego Klienta.

1) Karta ta upoważnia do zakupu towarów w sklepie stacjonarnym lub przez stronę internetową sklepu www.sztucer.pl po okazaniu karty z rabatem 5% lub 10%.

2) Rabat wynikający z posiadania Karty obowiązuje od kolejnego zakupu po wydaniu Karty .

3) Rabat wynikający z posiadania Karty łączy się z innymi promocjami organizowanymi w sklepie Sztucer.pl

4) O warunkach promocji sezonowych Organizator będzie informował na stronie internetowej, poprzez korespondencję mailowo lub smsem.

5) Przy promocjach sezonowych organizator ma prawo ustalać dodatkowe zasady, które nie będą naruszać interesu Uczestników.

VI. Rezygnacja z Karty Stałego Klienta.

1) Rezygnację z uczestnictwa w programie, Uczestnik może złożyć na stronie internetowej www.sztucer.pl wypełniając Formularz rezygnacji i zwracając Kartę Stałego Klienta lub wysyłając Formularz rezygnacji wraz z Kartą, na adres: F.H.U. „VIK MAR” 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Majakowskiego 37.

2) Organizator zobowiązuje się w ciągu 21 dni od złożenia rezygnacji, usunąć dane Klienta z bazy danych firmy

 

Formularz zgłoszeniowy - do pobrania.