Witaj Nieznajomy. Zaloguj się lub Zarejestruj

Produktów szt. Wartość

PRZEJDŹ DO KASY vrozwiń

infolinia 801 000 598 email sklep@sztucer.pl

produkt miesiąca

Projekt POIG

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje

Informacja o Projekcie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

8. Oś Priorytetowa

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B


Tytuł projektu: „Wdrożenie internetowej platformy klasy B2B koordynującej i obsługującej  procesy zamówień, sprzedaży i dystrybucji pomiędzy Firmą Handlowo-Usługową VIK MAR a jej partnerami”.
 

Nazwa beneficjenta :

Firma Handlowo-Usługowa VIK MAR Eksport Import Wiktor Marczenko

Umowa o dofinansowanie: nr UDA-POIG.08.02.00-24-155/13-00

Łączna wartość projektu : 229 000,00 zł

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych : 222 000,00 zł

Łączna wartość dofinansowania  : 144 400,00 zł

Okres realizacji :  styczeń 2014 – wrzesień 2014

 

Opis projektu :

Przedmiotem projektu jest utworzenie i wdrożenie innowacyjnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb Firmy Wnioskodawcy
i jej partnerów biznesowych systemu informatycznego B2B.

System winien uwzględniać specyfikę branży oraz gwarantować obsługę i integrację procesów klasy B2B pomiędzy VIK MAR i jej partnerami.

System będzie obejmował cały zakres działalności Firmy Wnioskodawcy czyli we wszystkich obszarach jej działalności, tj. w obszarze zamówień, dostaw i dystrybucji oraz obsługi formalnej i biznesowej procesu sprzedaży w specyficznym obszarze artykułów rekreacyjno - hobbistyczno - sportowych.

Celem projektu jest usprawnienia przepływu informacji pomiędzy klientami a VIK MAR, automatyzacja przebiegu części procesów
i wprowadzenie monitoringu oraz rejestracji prowadzonych działań.Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ z Europejskiego Funduszu Rozwoju